Π.Ε.Σ.Τ.Υ

Αγαπητοί συνάδελφοι

Συνέχεια για τα αναδρομικά των κληρονόμων που αντιστοιχούν τις περικοπές τις σύνταξης του θανούντος.

Πιο κάτω στην ιστοσελίδα μας αναρτήσαμε κατηγορίες κληρονόμων θανούντων τελωνειακών συνταξιούχων που δικαιούνται αναδρομικών και πρέπει να υποβάλλον προηγουμένως αίτηση δηλαδή:

Αν ο συνταξιούχος απεβίωσε μετά το διάστημα (Ιούνιος 2015 - Μάϊος 2016) ή απεβίωσε κατά το διάστημα αυτό.

Η αίτηση αυτή με το κληρονομητήριο και το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών πρέπει να υποβληθεί στο Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι 17-12-2020.

Η πλατφόρμα του Ε.Φ.Κ.Α άνοιξε και είναι σε λειτουργία

Εκ του Δ.Σ


 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Copydata|copydata.gr
Copyright (c) 2016 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ