Π.Ε.Σ.Τ.Υ

Αυξήσεις & Αναδρομικά

Απάντηση στους Συναδέλφους που ρωτούν

Αυξήσεις και Αναδρομικά

Α. Για Συναδέλφους που έχουν πάρει προσωρινή Σύνταξη.

Β. Συνταξιούχοι λόγω θανάτου

--------------

Προσωρινές Συντάξεις που έχουν ευοδωθεί από 15-5-16 όσοι έχουν καταθέσει αίτηση Συνταξιοδότησης από 15-6-2016 και δεν έχει ευοδωθεί οριστική Σύνταξη;

 

Θα λάβουν αναδρομικά αύξηση στο 80%.

Το ποσό των προσωρινών Συντάξεων μισθών υπολογίζεται στο 80% του μέσου μισθού, του τελευταίου έτους, αντί του 50% που έχει υπολογισθεί στις αιτήσεις από 13-5-2016.

Η αύξηση προβλέπεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Συνταξιοδότησης, για τους ασφαλισμένους που υπέβαλαν αίτηση για τη χορήγηση προσωρινής Σύνταξης.

Η προσωρινή Σύνταξη γήρατος χορηγείται από την πρώτη του επόμενου μήνα, της ημερομηνίας κατάθεσης της Αίτησης συνταξιοδότησης μέχρι το τέλος του μήνα έκδοσης της οριστικής απόφασης.

Στην περίπτωση δε της αίτησης μειωμένης Σύνταξης λόγω γήρατος το ποσό της προσωρινής Σύνταξης μειώνεται κατά 0,5% κατά μήνα ή 6% για κάθε έτος που υπολείπεται από τη συμπλήρωση εκάστους ορίου ηλικίας για την πλήρη σύνταξη, προσωρινή σύνταξη στο 70% της σύνταξης του θανόντος θα λάβουν οι Συνταξιούχοι λόγω θανάτου, που δεν έχουν πάρει οριστική Σύνταξη.

Τώρα ως προς τα αναδρομικά των Συνταξιούχων λόγω θανάτου, αναφέρεται ότι οι Δικαιούχοι της σύνταξης θα πάρουν αναδρομικά που αντιστοιχούν στις περικοπές της σύνταξης του θανόντος, που απεβίωσε μετά το διάστημα Ιουνίου 2015 – Μαϊου 2016 ύστερα από υποβολή αίτησης στον ΕΦΚΑ.

 Και οι κληρονόμοι του, με την υποβολή αίτησης θα πάρουν τ’ αναδρομικά που αναλογούν στα μερίδιά τους.

Αν ο Συνταξιούχος απεβίωσε πριν από τον Ιούνιο του 2015 και η κληρονόμος του είχε στη δική της σύνταξη θανάτου και γιό της μειώσεις του 11μηνου (Ιούνιος 2015 – Μάϊος 2016) δεν κάνει αίτηση, εφόσον τα αναδρομικά πάρει αυτή, που είχε τις μειώσεις σ’ αυτό το διάστημα.

Εάν ο Συνταξιούχος αποβίωσε στο διάστημα Ιουνίου 2015 – Μαϊου 2016, οι κληρονόμοι του θα λάβουν αναδρομικά για όσους μήνες ο Συνταξιούχος ήταν εν ζωή στο 11μηνο αυτό με υποβολή αίτησης.

Εκ του Δ.Σ. της ΠΕΣΤΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Copydata|copydata.gr
Copyright (c) 2016 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ