Π.Ε.Σ.Τ.Υ

Αγαπητοί συνάδελφοι

Αγαπητοί Συνάδελφοι εκλεκτοί φίλοι, ο Covid-19 ξαναχτύπησε.

Η Πολιτεία μας απαγόρευσε την έξοδο, τα γραφεία της Ένωσης στην οδό Αμερικής 20 έκλεισαν.

Το τηλέφωνο της Ένωσης (210-5245675) λειτουργεί κανονικά με εκτροπή στο τηλέφωνο της Προέδρου.

Εκ του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Τ.Υ


 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Copydata|copydata.gr
Copyright (c) 2016 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ