Π.Ε.Σ.Τ.Υ

Για κάθε ενδιαφερόμενο

Για κάθε ενδιαφερόμενο Συνταξιούχο  Τελωνειακό Υπάλληλο.

Οι αγαπητοί Συνάδελφοι και φίλοι από τον σύλλογο Συνταξιούχων Τελωνειακών Θεσσαλονίκης, μας έστειλαν την πιο κάτω αίτηση διαμαρτυρίας προς Ε.Φ.Κ.Α. όσον αφορά τα αναδρομικά, την οποία και σας παραθέτουμε πιο κάτω για όποιον θελήσει να την χρησιμοποιήσει.

Φόρμα αίτησης αναδρομικά

Σας γνωρίζουμε έτοι  περαιτέρω ότι το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Τ.Υ απέστειλε εξώδικη διαμαρτυρία  στον Ε.Φ.Κ.Α. για το ίδιο θέμα όσον αφορά τα μέλη της

Εκ του Δ.Σ.


 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Copydata|copydata.gr
Copyright (c) 2016 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ