Π.Ε.Σ.Τ.Υ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
image1 image2 image3 image3

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Την 16η Μαρτίου τρέχοντος έτους, αναστείλαμε την λειτουργία των γραφείων της Ένωσης, καθώς και την απολογιστική Γεν. Συνέλευση, λόγω αυστηρών μέτρων εξαιτίας της πανδημίας.

Δεν φοβηθήκαμε και δεν φοβόμαστε απλά προστατευόμαστε.

Περιορίσαμε σαν «ευπαθείς ομάδες με υποκείμενο νόσημα» τις μετακινήσεις μας και αρκεστήκαμε στις άκρως απαραίτητες. Προσθέσαμε, στα άκρως απαραίτητα μάσκα και αντισηπτικό, και ο Θεός Βοηθός.

Κλείνουμε τα γραφεία της Ένωσης από 1η Αυγούστου, για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Επιστρέφουμε στα μέσα Σεπτεμβρίου ανάλογα με τα έκτακτα μέτρα που θα ισχύσουν, θα λειτουργήσουμε κανονικά τα γραφεία, και θα πραγματοποιήσουμε την Γενική Συνέλευση που λόγω μέτρων αναβάλαμε.

Δεν παραλείπουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι και αυτό το χρονικό διάστημα θα εξακολουθήσουμε να παρέχουμε κάθε πληροφορία για την εξυπηρέτηση των Συναδέλφων. Η εκτροπή του τηλεφώνου θα ισχύει πάντα.

Ευχόμαστε Καλό Καλοκαίρι και με υγεία η επιστροφή.

Καλό καλοκαίρι ευχόμαστε και στα Μέλη του αδελφού Συλλόγου των Συνταξιούχων Εφοριακών ιδιαίτερα στον αεικίνητο Πρόεδρο κ. Γιάννη Σκουρα και την πάντα σεμνή Γραμματέα κ. Πόπη Δρίτσα. Τους ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία τους.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΣΤΥ

Πιο κάτω θα δείτε κάποιες πληροφορίες που ίσως σας ενδιαφέρουν:

 

Α. μάθαμε, και σίγουρα θα το ακούσατε και εσείς ότι, για ν’ αποφύγουν οι Συνταξιούχοι της διπλή επίσκεψη στην Τράπεζα (ΑΤΜ) θα καταβάλλεται την ίδια ημερομηνία κύρια και επικουρική Σύνταξη.

Β. επίσης καθίσταται γνωστό.

Για όσους πήραν αναδρομικά Συντάξεων 2013, που ανάγονται σε προηγούμενα έτη και έχουν εκδοθεί Πράξεις Διοικητικού προσδιορισμού φόρου και προστίμου άσχετα εάν έχουν ασκήσει ή όχι ενδικοφανείς προσφυγές. Ο Νόμος 4701/2020 (ΦΕΚ 128Δ) στο άρθρ. 30 ορίζει:

Α.- Πράξεις προσδιορισμού φόρου ή επιβολής προστίμου, που εκδόθηκαν εντός του 2019, για τις οποίες δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή προσφυγή ενώπιον του δικαστηρίου, ακυρώνονται ή τροποποιούνται:

- Ο φορολογούμενος υποβάλλει αίτηση για ακύρωση ή τροποποίηση έως 31/7/2020 και το νέο εκκαθαριστικό εκδίδεται μέχρι 30/9/2020,

- έως 30/9/2020 δύναται να γίνει και η ακύρωση ή τροποποίηση του φόρου χωρίς αίτηση του φορολογούμενου από τις ΑΑΔΕ οίκοθεν.

Β.- Στις περιπτώσεις, που έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή και δεν έχει συμπληρωθεί η προθεσμία εξέτασής της η προθεσμία αυτή διακόπτεται και η ασκηθείσα ενδικοφανής προσφυγή λογίζεται ως αίτηση του φορολογούμενου.

Γ.- Σε περίπτωση ρητής απόρριψης του αιτήματος ακύρωσης ή τροποποίησης επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά της πράξης απόρριψης, με την οποία μπορούν να προβάλλονται και οι λόγοι που έχουν ήδη προβληθεί με την αρχικώς ασκηθείσα ενδικοφανής προσφυγή.

Σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης του αιτήματος ακύρωσης ή τροποποίησης, λόγω άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η αρχικώς ασκηθείσα ενδικοφανής προσφυγή και κάθε σχετικό έγγραφο διαβιβάζεται προς την ΔΕΔ μέχρι 31/10/2020 και η προθεσμία εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής εκκινεί εκ νέου από 1/11/2020.

Δ.-   1) Πράξεις επιβολής προστίμου, που αφορούν χρήσεις έως τις 31.12.2013 και εκδόθηκαν με βάση στοιχεία, που είχε στη διάθεσή της η Φορ/κή Δ/ση ακυρώνονται με σχετική πράξη της Φορ/κής Δ/σης, εφόσον κατά την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου δεν προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή.

2)      Οι πρόσθετοί φόροι ή τα πρόστιμα και οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής, που επιβλήθηκαν, με πράξεις διοικ/κού προσδ/σμού φόρου, που αφορούν σε χρήσεις έως 31.12.2013 και εκδόθηκαν εντός του έτους 2019 για αποδοχές που εισπράχθηκαν αναδρομικά εντός του 2013, δεν δύναται υπερβούν το 20% του κυρίου φόρου, εφόσον πρόκειται για το πρώτο έτος καταβολής της σύνταξης, η οποία έγινε καθυστερημένα από τον οικείο Ασφαλιστικό Φορέα.

3)      Το ίδιο ισχύει και για εισοδήματα που θα εκκαθαριστούν εκ νέου.

4)      Με αίτημα του φορολογούμενου εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό, με το οποίο πρόσθετοι φόροι ή τόκοι εκπρόθεσμοι καταβολής περιορίζονται στο 20% του κυρίου φόρου ενώ τα πρόστιμα δεν επιβάλλονται.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ

α. Αναγνώριση δικαιώματος Συνταξιοδότησης.

β. Δικαιούμενα ποσά.

Απάντηση στα ερωτήματα Συζύγων και Τέκνων Συναδέλφων Συνταξιούχων Τελωνειακών Υπαλλήλων που έφυγαν από τη ζωή.

Οι Νόμοι 4387/16 και 4611/19 ορίζουν:

Α.- Περί χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου συν/χου με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016.

Οι προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης, λόγω θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 και γενικότερα για θανάτους από 13/5/2016 και εφεξής έχουν επανακαθορισθεί με την ισχύ αυτών των διατάξεων, για όλους τους ασφαλισμένους, χωρίς, καμία διάκριση.

Οι διατάξεις δε αυτές ορίζουν τις προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης, λόγω θανάτου, μετά την πρώτη τριετία καταβολής τους, με μείωση του ποσοστού σύνταξης, όπως από τις διατάξεις αυτές του Νόμου προσδιορίζεται.

Β.- Τα χρονικά όρια και οι προϋποθέσεις χορήγησης λόγω θανάτου, με τις διατάξεις του Ν. 4611/2019.

1)Με τις διατάξεις του Ν. 4611/2019 έχουν επέλθει αλλαγές, ως προς τα ποσοστά χορήγησης σύνταξης, λόγω θανάτου, χωρίς μεταβολή στα χρονικά όρια και τις προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου. Σύνταξη έτσι, λόγω θανάτου δικαιούνται: Ο επιζών σύζυγος ή το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης, τα τέκνα του θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, ως και ο διαζευγμένος σύζυγος.

Όπως ορίζουν δε οι διατάξεις του Ν. 4611/2019 ο επιζών σύζυγος/έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης συνεχίζει από 17/5/2019, να λαμβάνει τη j σύνταξη, λόγω θανάτου, ανεξάρτητα από την ηλικία του, μετά την πρώτη τριετία από τη χορήγηση της σύνταξης.         

2) Για την αναγνώριση δικαιώματος συνταξιοδότησης σε επιζώντα σύζυγο/έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης, προβλέπεται η τριετία, ως ελάχιστη διάρκεια γάμου/συμφώνου συμβίωσης.

3) Το ποσό της σύνταξης δε των δικαιούχων υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης, που δικαιούται ή έχει δικαιωθεί ο θανών, επιμεριζόμενο στο σύζυγο/ έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης το 70%, επί του ποσού αυτού της σύνταξης που δικαιούται ή έχει χορηγηθεί στο σύζυγο που απεβίωσε.

4) Και εφόσον υπάρχει και διαζευγμένος σύζυγος δικαιούται σύνταξης, λόγω θανάτου και τότε το ποσοστό 70% της σύνταξης επιμερίζεται: στο 75% για τον επιζώντα σύζυγο/έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης και 25% για τον διαζευγμένο, με 10 έτη εγγάμου βίου. Για έγγαμο βίο του διαζευγμένου πέραν των 10 ετών και μέχρι και του 35ου, η σύνταξη του διαζευγμένου αυξάνεται κατά 1% και μειώνεται αναλόγως κατά 1% η σύνταξη του επιζώντος συζύγου. Πέραν των 35 ετών εγγάμου βίου η σύνταξη, λόγω θανάτου, επιμερίζεται κατά ποσοστό 50%.

5) Ο επιζών δε σύζυγος/έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης/διαζευγμένος δικαιούται από την πρώτη του επομένου, του θανάτου, μήνα, για μία τριετία ολόκληρη τη σύνταξη, που έχει υπολογισθεί. Μετά δε την τριετία, εφόσον εργάζονται οι δικαιούχοι ή αυτοαπασχολούνται ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιαδήποτε άλλη πηγή, χορηγείται το 50% της σύνταξης θανάτου.

Γ.- Περί της σύστασης νέας Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ για την πληρωμή των εξόδων κηδείας.

Όπως από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει ανακοινωθεί (δημ/μα 16/6/2020) έχει συσταθεί νέα Υπηρεσία στον e-ΕΦΚΑ, για την πληρωμή των εξόδων κηδείας, προς άμεση εξυπηρέτηση των δικαιούχων των εξόδων αυτών. Με τη νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία η σχετική διαδικασία καταβολής στους δικαιούχους των εξόδων κηδείας απλοποιείται και επιταχύνεται, έτσι που να σταματούν οι καθυστερήσεις των πληρωμών. Στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία αυτή του e-ΕΦΚΑ, θα εισέρχεται πλέον ο Υπεύθυνος του Γ ραφείου Τελετών και θα ενεργεί τις προβλεπόμενες, προς τούτο, πράξεις.

Και τέλος

 Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με αφορμή την «περίεργη» αναβολή της δημοσίευσης της τελικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα αναδρομικά οφείλουμε να σας επισημάνουμε τα παρακάτω

  1. Σε παλαιότερες ανακοινώσεις μας είχαμε αναφέρει ότι αρμόδιο Δικαστήριο για εμάς και τις κύριες συντάξεις μας δεν είναι το ΣΤΕ αλλά το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η πολυαναμενόμενη απόφαση του ΣΤΕ σίγουρα έχει τη σημασίας της και θα παίξει κάποιο ρόλο μικρό ή μεγάλο στο αν, τι και πότε θα πάρουμε αναδρομικά που παράνομα και αντισυνταγματικά μας παρακρατήθηκαν αϊτό το 2013 και μετά.
  2. Η πιλοτική δίκη αφορά παρόμοιες υποθέσεις αγωγών που έχουν κατατεθεί ή θα κατατεθούν στο μέλλον. Εν προκειμένω η πιλοτική δίκη αφορά Συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα (συνταξιούχοι ΟΤΕ)και όχι του στενού δημόσιου τομέα όπως είναι Τελωνειακοί Εφοριακοί Εκπαιδευτικοί κ.α.
  3. Ακούγεται από επίσημα και ανεπίσημα χείλη, ότι έχει αποφασιστεί η επιστροφή σίγουρα έως και 10 μηνών αναδρομικών και τώρα λίγο πριν τη δημοσίευση της απόφασης και με αφορμή την αλλαγή στην ηγεσία του ΣΤΕ καθυστερούν, αμφιταλαντεύονται και επανεξετάζουν την επιστροφή των Δώρων.
  4. Οι λαλίστατοι κατά τα άλλα αρμόδιοι Υπουργοί της Κυβέρνησης παρά τις δηλώσεις επί δηλώσεων που συνεχώς κάνουν δεν έχουν πει ρητά και κατηγορηματικά αν θα δώσουν ότι πουν τα δικαστήρια σε όλους τους Συνταξιούχους ή μόνο σε όσους έχουν καταθέσει αγωγές. Επαναλαμβάνουν το σύνηθες και τετριμμένο ότι «Η Κυβέρνηση θα σεβαστεί τις αποφάσεις των δικαστηρίων» τις οποίες προφανώς προσπαθεί να καθοδηγήσει ή και να ελέγξει και διαρρέει ότι θα επιστρέφει ότι αποφασίσουν τα δικαστήρια σε 72 δόσεις. Σε 6 χρόνια ξεκινώντας από το 2021. Άρα, κάποιος που θα δικαιωθεί για 1400 ευρώ (1400 ευρώ είναι ο μέσος όρος απαιτήσεων συνταξιούχων για το 10μηνο) θα λαμβάνει για τα επόμενα 6 χρόνια 19,40 ευρώ μηνιαίως.
  5. Το 10μηνο αφορά το διάστημα Ιούλιος 2015 έως και Απρίλιος 2016. Σε αυτό το διάστημα οι συντάξεις θα έπρεπε να μας πληρωθούν χωρίς τις περικοπές των νόμων 4051 και 4093/2012 που κρίθηκαν αντισυνταγματικοί από το ΣΤΕ και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αυτοί οι νόμοι που κρίθηκαν τότε αντισυνταγματικοί και πάνω στην αντισυνταγματικότητα τους στηρίχθηκαν οι διεκδικήσεις μας από το 2013 έως και το 2019 αίφνης εμφανίστηκαν εκ νέου στα μηνιαία μας εκκαθαριστικά. Απάντηση στο γιατί έγινε αυτό δεν έχουμε πάρει ακόμα. Γι’ αυτό αποστείλαμε εκπροσωπώντας όλους τους Συνταξιούχους Τελωνειακούς σχετικό εξώδικο.
    1. Τα υπό κρίση αναδρομικά με την πιλοτική δίκη, δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που πρόσφατα ανακοίνωσε η Κυβέρνηση ότι θα δώσει έως και την 9η Ιουλίου.

Τέλος, για το θέμα των ομαδικών Αγωγών θα πρέπει να απευθυνθείτε στη νομική μας Σύμβουλο για το αν υπάρχει ακόμα περιθώριο για να συμμετέχει κάποιος η όχι. Λόγω της πανδημίας και των έκτακτων μέτρων που ίσχυσαν και εν μέρει ισχύουν ακόμα έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση και σημαντικές καθυστερήσεις στα Δικαστήρια.

Σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά μαζί με την οικογένεια σας και για ότι νεότερο θα σας κρατάμε ενήμερους.

Εκ του Δ.Σ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Copydata|copydata.gr
Copyright (c) 2016 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ