Π.Ε.Σ.Τ.Υ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
image1 image2 image3 image3

Μ.Τ.Π.Υ. Παράνομες κρατήσεις

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Σε προηγούμενη ανάρτησή μας σας γνωρίσαμε ότι με την 9314/2019 απόφαση του Τριμελούς Διοικ. Πρωτοδικείου Αθηνών, που έκανε δεκτές τις Προσφυγές – Αγωγές των προσφευγουσών, κρίθηκε ότι οι μειώσεις του Μερίσματος του ΜΤΠΥ που έγιναν με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 είναι μη νόμιμες και πρέπει ν’ ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές κατά τις αποφάσεις 2287-2290/2015 της Ολομέλειας του ΣτΕ με την επιστροφή των ποσών τις μειώσεις των μερισμάτων.

Σχετικά με την πιο πάνω απόφαση∙

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτ. Υπαλλήλων ανάρτησε στην Ιστοσελίδα του την πιο κάτω ανακοίνωση:

Διαβάστε περισσότερα


 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Copydata|copydata.gr
Copyright (c) 2016 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ